Product Name : Elegance 36Pcs. Dinner Set

Model No. :
24g Full plates 12" 4 Pcs.
24g Half plate 9" 4 Pcs.
Royal glass 4 Pcs.
Mukta Vati 5" 8 Pcs.
Boby Spoon 8 Pcs.
Halwa Plate 6" 4 Pcs.
German Dish Big 2 Pcs.
Serving Spoon 3 Pcs.
whatsApp