Product Name : Elegance Dinner Set 57Pcs

Model No. : 24KDS / 24LKDS (Plain / Laser)
24g Full Plates 12" 6 Pcs.
 24g Half Plate 9" 6 Pcs.
Royal Glass 6 Pcs.
Mukta Vati 5" 12 Pcs.
Boby Spoon 12 Pcs.
Halwa Plate 6" 6 Pcs.
German Dish Small  1 Pcs.
German Dish Big 2 Pc.
Serving Spoon 3 Pcs.
Water Jug 1 Pc.
Rice Plate with Spoon 2 Pcs.
whatsApp