Product Name : Annapurana Kitchen Set 121Pcs

Model No. : KKS / LKKS (Plain / Laser)
22g Full plates 12"/13" 6 Pcs.
22g half plate 9" 6 Pcs.
Aeromatic glass 6 Pcs.
Apple Vati 5.5" 12 Pcs.
Boby Spoon 12 Pcs.
Sweet Vati 6" 6 Pcs.
H Table Dish 10"-12"(EB) 3 Pcs.
Serving Spoon 3 Pcs.
Water Jug 1 Pc.
Rice Plate 1 Pc.
Rice Spoon 1 Pc.
Salt & Pepper 2 Pc.
Cutlery Holder 1 Pc
BaBy Fork 6 Pcs.
Fruit Fork 6 Pcs.
Chutney Katori 3.5 6 Pcs.
Deep Dabaa 12x14 Set 3 Pcs.
Pawali Dabba 18" 1 Pc.
18g Top 12-14-16 WL Steel 6 Pcs.
18g D Kadhai 3no. WL Steel 2 Pcs.
18g Sauce Pan 2no. WL Steel 1 Pcs.
18g Fry Pan 2no. WL Steel 2 Pc.
5 Pcs. Kitchen Tools 5 Pcs.
Tea Strainer 1 Pc.
Divine Dabba 12 1 Pc.
Ghee Pot 1 Pc.
18g Parat 18" 1 Pc.
Lota 1 Pc.
Chakla Belan 2 Pcs.
Atta Chalni 1 Pc.
Chimta 1 Pc.
Canna Casserole 2100 1 Pc.
Balti No.03 1 Pc.
STMD 12 1 Pc.
Peeler 1 Pc.
Rice Chalni 14" 1 Pc.
Four in One 1 Pc.
Milk Borni 1 Pc.
Gas Lighter 1 Pc.
Apple Cutter 1 Pc.
Sandasi 1 Pc.
Lemon Squeezer 1 Pc.
Oil Dispensar 750 MI. 1 Pc.
Aster-3 1 Pc.
Beater Rawai 1 Pc.
whatsApp