Product Name : Elegance Dinner Set 36Pcs

Model No. : 24KDS / 24LKDS (Plain / Laser)
24g Full Plates 12" 4 Pcs.
 24g Half Plate 9" 4 Pcs.
Royal Glass 4 Pcs.
Mukta Vati 5" 8 Pcs.
Boby Spoon 8 Pcs.
Halwa Plate 6" 4 Pcs.
German Dish Big 2 Pc.
Serving Spoon 2 Pcs.
whatsApp